Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szállítás és fizetés

A topicipobolt.hu webáruházban a következő átvételi módok közül tudsz választani:
1. Házhozszállítás futárszolgálattal (GLS) - díja: 1290 Ft.

2. Személyes átvétel átvevőpontunkon (értesítést követően) - díja: ingyenes

3. Házhozszállítás MPL futárszolgálattal - 1290 Ft.

20.000 Ft kosárértéktől a házhozszállítás ingyenes!

 

A fenti átvételi módokhoz a következő fizetési lehetőségek állnak rendelkezésedre:
1. Online bankkártyás fizetés Barionon keresztül - díja: ingyenes
2. Utánvéttel a futárnak átvételkor - díja: 450 Ft
3. Készpénz személyes átvételi pontunkon - díja: ingyenes
Személyes átvételi pontunkon csak előzetes értesítést, majd egyeztetést követően veheted át a rendelésed!
Címünk: 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca hrsz. 11908.

Vásárolj Most, Fizess Később

Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció:

1 Mit jelent a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás?
Az Online Áruházat működtető Kereskedő biztosíthatja a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési
Opciót a vásárló (Fogyasztó) részére, ha Fogyasztóval szemben fennálló követelése (azaz az
Áru(k) ellenértéke) tekintetében az Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-141764) - a
továbbiakban: Izzypay Zrt. - kötött szerződése alapján ezen követelés a szerződő felek akarata
szerint átruházásra kerül és Fogyasztó megfelel a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás
feltételeinek”, illetve amikor azt a Kereskedő maga kívánja biztostani a Fogyasztó részére az
Izzypay Zrt.-vel fennálló szerződése alapján.
A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció választása tehát a Fogyasztó részéről nem
automatikus, mivel az Izzypay Zrt. által elvégzett automatikus logikai vizsgálattól függően
jelenik meg a Fogyasztó részére a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció lehetősége.
Amennyiben a Fogyasztó részére megjelenik ezen fizetési opció és kiválasztja azt, akkor ezt
követően a Fogyasztó által adott hozzájárulás alapján az Izzypay Zrt. ellenőrzi, hogy a
Fogyasztóval szemben fennállnak-e kizáró okok.
Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó a személyazonosító igazolvánnyal („személyi igazolvány”) korábban elkövetett
visszaélést a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás tekintetében
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Korábban igénybe vett „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásból fennálló kintlévőség
- „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság értékelése kapcsán
szükséges adatkezelésre vonatkozóan a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
- az Izzypay Felhasználói Fiók létrehozásához és biztosításához szükséges adatkezelés
kapcsán a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
(úgynevezett „Előminősítési folyamat”)
Amennyiben a fenti kizáró okok közül valamelyik fennáll a Fogyasztóval szemben, akkor
Fogyasztó nem tudja igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, melyről a
Kereskedő Online Áruházában kap tájékoztatást.
Amennyiben az Előminősítési folyamat sikeres eredménnyel zárul, úgy az Izzypay Zrt. egy
úgynevezett „Tényleges Minősítési folyamatot” is elvégez, hogy ellenőrizze a lentebb felsorolt
kizáró okok valamelyike a Fogyasztóval szemben fennáll-e. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálja a
Fogyasztó által Izzypay Zrt. részére megadott személyazonosító igazolvány („személyi
igazolvány”) szám segítségével a Belügyminisztérium személyiadat-és lakcímnyilvántartásából
lekérdezett adatok alapján, hogy a Fogyasztóval szemben fennáll-e olyan kizáró ok, ami miatt
Fogyasztó a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót nem jogosult igénybe venni.
Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:

- Fogyasztó lejárt/nem valós személyazonosító igazolványszámot adott meg
- Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Fogyasztó nem magyar állampolgár
- Fogyasztónak nem Magyarország területén található a szállítási, számlázási címe vagy
lakcíme
A fenti kizáró okok nem együttes feltételek, így, ha már egy kizáró ok is fennáll a Fogyasztóval
szemben, akkor a Fogyasztó nem jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció
igénybevételére.
Amennyiben valamely kizáró ok fennáll a Fogyasztóval szemben és Fogyasztó még sem tudja
igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, úgy erről a Kereskedő
tájékoztatja a Fogyasztót.
Amennyiben Fogyasztó jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót igénybe venni,
úgy tudomásul veszi, hogy ezen fizetési halasztásra vonatkozó szolgáltatást megrendeli és
vállalja, hogy fizetési kötelezettségét - mely az általa vásárolt Áru(k), illetve ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat (pl. szállítási díj) együttesen jelenti - teljesíti.
Az Izzypay Zrt. csak és kizárólag a fogyasztói követelés, azaz az Áru(k) ellenértékének
beszedésére és érvényesítésére jogosult, de a Fogyasztó által megvásárolt Áru(k), azaz a
vásárláshoz kapcsolódó minden egyéb fogyasztói igényérvényesítés (pl. fogyasztói reklamáció,
hibásteljesítés, termékcsere stb.) tekintetében továbbra is Kereskedő jogosult és köteles eljárni
a Fogyasztóval szemben.
2 Fizetési határidő
A Fogyasztó az Áru(k) teljes ellenértékét a vásárlás Kereskedő általi teljesítés napját követő 14
napon belül köteles megfizetni az elérhető fizetési lehetőségek valamelyikének útján.
3. Késedelmes teljesítés következménye
A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevétele során nem terheli a Fogyasztót
plusz költség, díj, ami ezen fizetési lehetőség igénybevételét lehetővé teszi. Ugyanakkor, ha a
Fogyasztó fizetési késedelembe esik, akkor késedelmi díjak kerülhetnek felszámítására az
alábbiak szerint:
3.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Áru(k) ellenértékét nem fizeti meg a megadott
határidő lejártáig Kereskedő felé, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul
értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, akkor
Kereskedő jogosult az Áru(k) ellenértékén felül késedelmi díj érvényesítésére, amely
Kereskedő felé fennálló tartozása 10%-ának megfelelő összeg, de legalább 2.000 Ft és
legfeljebb 5.000 Ft lehet.
3.2. Abban az esetben, amennyiben a Fogyasztó a fizetési kötelezettségét a 3.1 pontban foglalt
késedelmi díj fizetési határidőt követő 8. napon sem teljesítette maradéktalanul a
Kereskedő felé, akkor a Kereskedő az Áru(k) ellenértéke 10%-ának megfelelő összegű
további késedelmi díjra jogosult, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul

értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül és
amelynek összege legalább 4.000 Ft és legfeljebb 8.000 Ft.

A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
 
Adatkezelő neve: Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Izzypay
Zrt.)
adatkezelő székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 13.
adatkezelő nyilvántartási száma: 01-10-141764
adatkezelő e-mail címe: info@izzypay.hu
adatkezelő adatvédelmi elérhetősége: adatvedelem@izzypay.hu
adatkezelő honlapja: https://izzypay.hu
 
A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság megállapítása céljából
topicipobolt.hu és az Izzypay Zrt. között megkötésre került szerződés alapján a Vásárló
következő személyes adatait továbbítja az Izzypay Zrt. részére: név, számlázási és szállítási
cím (ország, vármegye, város, cím, irányítószám), e-mail cím, telefonszám, IP cím. Az
adattovábbítás jogalapja a Vásárló kifejezett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) a)).
 
A topicipobolt.hu és az Izzypay Zrt., mint további adatkezelő felelősségüket a Vásárló
személyes adatai kezelésének vonatkozásában az alábbiak szerint osztják meg:
 Mindegyik adatkezelő az általa végzett adatkezelésekért tartozik felelősséggel, felel
az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, az érintettek jogainak biztosításáért, az
adatvédelmi incidensek kezeléséért, és az esetlegesen szükséges érdekmérlegelési
tesztek és adatvédelmi hatásvizsgálatok elkészítéséért;
 Amennyiben az adatkezelők által végzett tevékenység nem különíthető el, az
adatkezelők a közrehatásuk mértékében felelnek az adatkezeléseikért.
 
Az Izzypay Zrt. által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja az Izzypay
Zrt. honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatójában tekinthető meg.
 

Kifejezetten javasoljuk, hogy a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás élesben történő
felkínálását megelőzően Webáruházad adatvédelmi tájékoztatóját egészítsd ki egy szükséges
szövegrésszel az „Alkalmazott adatkezelők, adatfeldolgozók” résznél.
Ebből a célból ajánljuk számodra a fenti általános jellegű mintaszöveget, amellyel jogi és
adatvédelmi szempontból történő esetleges pontosítások elvégzését követően kiegészítheted a
Webáruházad Adatkezelési tájékoztatóját.
Fontos: az IzzyPay nem vállal felelősséget a Webáruházad holnapján megjelenő információk
teljességéért, naprakészségéért, vagy az információk felhasználásából eredő anyagi vagy nem
anyagi károkért.